Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.09.2017

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)Prezime i ime

Prisustvo nastavi

Aktivnosti i domaći zadaci

Kolokvijum

Tokom semestra

Na ispitu

Predlog ocjene

Ličina Dalida

5

2

12.5

19.5

31

E

Moračanin Bojana

0

/

/

/

/

/

Pejaković Jelena

4

2

6

12

38

E

Šćekić Nataša

3.25

1.5

5

9.75

/

/