Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 23.12.2019

REZULTATIIndeks God. Upisa Ime Prezime K1 K2
45 2016 Nikolina Nenezić    
53 2016 Tiana Jovanović    
55 2016 Tijana Dubreta    
49 2014 Sara Laković 13 5
Broj posjeta : 124