Ekonomski fakultet, 11.06.2018

Termin završnog ispitaTermin popravnog završnog ispita iz predmeta Organizaciono ponašanje je 12. jun:

- u 8h za studente sa neparnim brojem indeksa;

- u 9h za studente sa parnim brojem indeksa;