Ekonomski fakultet, 25.04.2019

Raspored prezentacijaU prilogu je tabela sa konačnim brojem bodova osvojenih na pisani dio istraživačkog rada, kao i termini prezentacija radova.

Studenti na prezentacijama mogu biti ocijenjeni sa maksimalnih 20 bodova ili 15, 10, 5 ili 0. Ukoliko student ne pokaže elementarno znanje o radu i dobije 0 bodova, i na pisani dio rada dobiće takođe 0 bodova (bodovi iz tabele u prilogu se u tom slučaju ne važe) te će završni ispit polagati na redovan način u terminu završnog ispita. Na osnovu odgovora na 2 teorijska pitanja koja će studentima biti postavljena nakon prezentacija mogu biti osvojena dodatna 4 boda. Prisustvo na časovima prezentacija će se bilježiti i nagrađivati pa će studenti koji budu imali najviše 2 odsustva tokom prezentacija dobiti 4 boda na prisustvo. Preostala 2 boda, do ukupnih 50 bodova na istraživačkom radu, studenti mogu dobiti postavljanjem pitanja u vezi sa prezentacijom studentu koji prezentuje rad. 

Ukoliko studenti nisu zadovoljni ukupnom ocjenom koju dobiju na IR, mogu ga poništiti u potpunosti i izaći na završni ispit u pismenoj formi. 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 570