Ekonomski fakultet, 27.05.2020

Rezultati dosadašnjih aktivnosti - ispravkaU prilogu je tabela sa dopunjenim brojem bodova ostvarenih na aktivnostima i online testovima tokom semestra.

Kolokvijum iz Organizacionog ponašanje će biti održan u istom terminu kada je predviđen i završni ispit. Studenti koji su tokom semestra osvojili određeni dio bodova, mogu da polažu srazmjerni dio pitanja na kolokvijumu u zavisnosti od broja bodova koji su već osvojili. 

Dokumenti

Broj posjeta : 154