Medicinski fakultet, 10.06.2019

Obavještenje za apsolvente Ispit iz predmeta Hirurgija (junski apsolventski rok) održaće se 27.juna 2019.godine

Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

NAPOMENA: Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 3 (tri) dana od datuma navedenog u obavještenju.

Broj posjeta : 347