Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Rezultati 1. završnog ispita




Student i broj indeksa:                Poeni na završnom ispitu:

1 2020 Milić Vesna                                    25

2 2020 Mitrović Dušanka                           15

3 2020 Vlašković Radoš                             15

4 2020 Grbić Milan                                     ----

5 2020 Bošković Katarina                          ----

6 2020 Kračković Željko                             30

7 2020 Rondović Jovan                               25 

8 2020 Milićević Neđeljko                            35

9 2020 Kujević Belmin                               ----

10 2020 Laković Sara                                    25

11 2020 Nikolić Aleksandra                            40

12 2020 Radulović Nina                                25

13 2020 Čukić Jovana                                   25

14 2020 Tomašević Ivana                              45

15 2020 Popović Sanja                                  30

16 2020 Maksimović Anja                             15

17 2020 Vujačić Jovana                                  25

18 2020 Vučeraković Marina                          ----

19 2020 Kočan Alma                                     40

20 2020 Lukić Eldijana                                  30

21 2020 Ćalasan Goran                                    ------

13 2017 Milić Miloš                                       35

15 2016 Đuranović Vijoleta                           50

3 2014 Mirković Snežana                               15

                                                                                        Predmetni nastavnik,

                                                                               prof. dr Andriela Vitić Ćetković

Broj posjeta : 126