Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske
Obavještavaju se studenti da će profesor Ilka Lehotla sa Saima Univerziteta primijenjenih nauka u Finskoj održati gostujuće predavanje 08.11.2017. u 15h. Za studente koji bi trebalo da brane pristupne radove tog dana biće određen naknadni termin za izlaganje.

 

Predmetni nastavnik,

 

prof. dr Andriela Vitić Ćetković