Prirodno-matematički fakultet, 01.06.2020

Nova objava - 01.06.2020 23:00Prvi termin ispita je 29.06, 10 sati, sala 106. Drugi termin 22.07, 8 sati, sala 106.

Provjera znanja će biti obavljena na ispitu koji će se sastojati od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita će trajati dva sata, a student će rješavati zadatke i odgovarati na pitanja koja se odnose na  teme sa predavanja. Nakon završetka pismenog dijela ispita, student će profesoru usmeno obrazložiti svoje odgovore sa prvog dijela ispita.   

Molim studente da mi predlože termin za prve konsultacije. 

Siniša Stamatović

 

 

Broj posjeta : 92