Prirodno-matematički fakultet, 22.11.2018

Termin vježbi i termin pregleda radova nakon prvog kolokvijuma.U petak, 23. novembra, vježbe iz predmeta Parcijalne jednačine će se održati sa početkom u 15:00h. Pregled radova prvog kolokvijuma se odlaže za isti dan u 14:45h.