Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.12.2019

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMAREZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ
RAZUMIJEVANJA POTROŠAČA U TURIZMU
III GODINA, STUDIJSKI PROGRAM HOTELIJERSTVO:

Ime, prezime i broj indeksa:           Broj poena:

1. MILOSAVLJEVIĆ DUŠAN 40-14         12
2. PEJOVIĆ PETAR 51-16                      5
3. ĆALASAN ANA 10-14                       20

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25!

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 206