Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 21.01.2020

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITARezultati 1. završnog ispita iz Razumijevanja potrošača u turizmu:


Ime, prezime i broj indeksa studenta:                      Broj poena:


1.  PEJOVIĆ  PETAR  51-16                                       0   poena
2. ĆALASAN  ANA   16-14                                        35    poena
                                                                    

 Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 124