Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.02.2020

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITAIme, prezime i broj indeksa studenta:                      Broj poena:


1.  JOKANOVIĆ  STEFAN  47-16                                25 poena  

2.  MILOSAVLJEVIĆ  DUŠAN 40H-16                         25   poena

2.  PEJOVIĆ  PETAR  51-16                                       20   poena
                                      

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 152