Filozofski fakultet, 25.10.2017

Kontakt___________________________________________________________ 

Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, CRNA GORA

e-mail: ff@ac.me

Ziro račun: 510-188-58

Tel: +382 40 243 921  
Fax: +382 40 247 109 

___________________________________________________________ 

Dekanat

Pavle Simanić - Sekretar, e-mail: pavle.s@ac.me 069 324 147

Vesna Vojinović - PR menadžer, e-mail: vesna.voj@ac.me 069 327 211

Tel: +382 40 243 921  
Fax: +382 40 247 109 

___________________________________________________________ 

Studentska služba

Tel: +382 40 243 912

Olivera Dubljević, e-mail: dolivera@ac.me 069 469 358
Branka Laban, e-mail: brankal@ac.me 069 517 900

  • magistarske i doktorske studije

Jelena Striković, e-mail: doktorskeff@ac.me, magistarskeff@ac.me  069 240 664

  • Učiteljski studij na albanskom jeziku

Đokaj Bećir,  e-mail: beqirgjokaj@yahoo.com 069 671 – 170

Tel: +382 20 264 553

___________________________________________________________ 

Računovodstvo

Mila Osmajić - Referent za računovodstvene poslove

Tel: +382 40 247 376

E-mail: milao@ac.me

Sonja Božović, Referent u službi računovodstva

Tel. 069 609 340

E-mail: sonja.b@ac.me

___________________________________________________________  

IT administracija

Vasko Milatović - IT administrator

Telefon: +382 68 593177

E-mail:vaskom@ac.me