Ekonomski fakultet, 06.04.2021

Gostujuće predavanje u okviru bilateralnog projekta Crna Gora - SlovenijaX

U okviru bilateralnog projekta “Analiza razvoja turizma u Sloveniji i Crnoj Gori: metodološki pristup analize vremenskih serija“ na Ekonomskom fakultetu gostovao je docent dr Sergej Gričar sa Univerziteta u Novom Mestu. On je 5. aprila 2021. godine održao predavanje studentima III godine osnovnih akademskih studija, na predmetu Operaciona istraživanja, na temu: „Metodi i modeli kvantitativne analize koji se koriste za odlučivanje u ekonomiji“.

Tokom boravka dr Gričara održan je sastanak sa crnogorskim istraživačkim timom, na kojem je razmotrena realizacija dosadašnjih i plan budućih aktivnosti na ovom bilateralnom projektu.

Broj posjeta : 276