Ekonomski fakultet

Više inostranih profesora održalo predavanja studentima Ekonomskog fakulteta
Više inostranih profesora održalo predavanja studentima Ekonomskog fakulteta

U cilju daljeg snaženja međunarodne saradnje i programa mobilnosti više inostranih profesora, kroz programe Erasmus+ i CEEPUS, održalo je predavanja studentima Ekonomskog fakulteta. Tako su u jednoj nedjelji četiri inostrana profesora boravila na Ekonomskom fakultetu. Profesor Łukasz Jabłoński sa Krakow University of Economics je studentima zavšne godine studija održao predavanje na temu „Uneven development of the world economy in the long run“. Gošća Melike Demir sa Slobodnog Univerziteta u Berlinu održala je predavanje na temu “Institutions and Economic Performance in Transition Countries”. Profesor Roman Vavrek sa partnerskog Univerziteta u Ostravi (Češka) održao je predavanje na temu "Overview of the multi-criteria decision-making methods (MCDM) and their use in practice", dok je njegov kolega prof. Jiří Bečica, održao predavanje na temu “Public Sector and Public Finance”.

Studenti Ekonomskog fakulteta pokazali su visok odziv i nivo satisfakcije održanim predavanjima i u interakciji sa profesorima razmijenili iskustva i pokrenuli diskusiju na različite stručne teme. 

Gostujući profesori imali su sastanke sa prodekanom za međunarodnu saradnju, prof. dr Bobanom Melovićem, te priliku da obiđu zgradu fakulteta i da se bliže upoznaju sa načinom funkcionisanja. U razgovoru sa prodekanom gostujući profesori su izrazili zahvalnost na spremnosti da, u uslovima koje determiniše aktuelna epidemiološka situacija izazvana virusom Covid-19, fakultet organizuje predavanja i omogući realizaciju njihovih mobilnosti i time nastavi jačanje saradnje sa partnerskim fakultetima.   

U nedjelji koja predstoji, fakultet će ugostiti još dva inostrana profesora. Profesor Wojciech Leoński iz Poljske održaće predavanje na temu „Corporate social responsibility”, a njegov kolega profesor Roman Tylżanowski imaće predavanje na temu „Creativity and innovations”.

Veliki broj gostujućih predavanja planiranih u tekućem semestru je još jedna od potvrda da je međunarodna saradnja jedan od strateških ciljeva razvoja Ekonomskog fakulteta, na osnovu čega je naš fakultet i prepoznat kao jedna od najaktivnijih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.