Ekonomski fakultet, 01.11.2019

Gostujuće predavanje u okviru bilateralnog projekta Crna Gora - SlovenijaX

U okviru bilateralnog projekta „Analiza razvoja turizma u Sloveniji i Crnoj Gori: metodološki pristup analize vremenskih serija“ na Ekonomskom fakultetu gostuje docent dr Sergej Gričar sa Univerziteta u Novom Mestu.

On je 31. oktobra 2019. godine održao predavanje studentima III i IV godine osnovnih akademskih studija, na predmetu Ekonometrija, na temu: „Greška specifikacije u klasičnom linearnom regresionom modelu“.

Tokom boravka dr Gričara održan je sastanak sa crnogorskim istraživačkim timom, na kojem je razmotrena realizacija dosadašnjih i plan budućih aktivnosti na ovom bilateralnom projektu. Rukovodilac projekta prof. dr Vesna Karadžić i docent dr Sergej Gričar imali su sastanak i sa prodekanom za međunarodnu saradnju prof. dr Bobanom Melovićem.

Broj posjeta : 497