Ekonomski fakultet, 05.11.2019

Međunarodna mobilnost profesora – održano gostujuće predavanje na temu “Poreska kontrola nad pravnim licima”X

U okviru programa Erasmus+ mobilnosti predavača, profesor Zhelyo Zhelev sa D.A. Tsenov Akademije ekonomije iz Bugarske, održao je predavanje studentima treće godine Ekonomskog fakulteta, na temu “Poreska kontrola nad pravnim licima”. 

Ovom prilikom profesor Zhelev ukazao je na ulogu i značaj različitih nivoa aktivnosti kontrole za kontinuirani način poslovanja preduzeća. Takođe, istakao je da je neophodno da se adekvatno obave faze u sprovođenju kontrole nad ostvarenim prihodima i rashodima preduzeća, ali i ostvarenim rezultatom poslovanja. Na taj način je moguće uspostaviti dobru vezu između kontrole poslovanja preduzeća i analize finansijskih izvještaja.

Predavanje je održano u okviru predmeta Analiza finansijskih izvještaja, a studenti su aktivno učestovali u diskusiji na času i potvrdili zadovoljstvo navedenim predavanjem.

Broj posjeta : 358