Ekonomski fakultet, 14.11.2019

Gostujuće predavanje na temu „Preduzetničke tendencije studenata u Evropi“Profesor Mehmet Emin Baynazoğlu sa Trakya Univerziteta iz Turske, koji je posjetio Ekonomski fakultet, održao je predavanje na temu „Preduzetničke tendendije studenata u Evropi“ (Enterpreneurship tendencies of University students in Europe).

Profesor Baynazoğlu je u svom izlaganju naglasio značaj preduzetništva za razvoj nacionalnih ekonomija, uzimajući u obzir inovacioni potencijal i pokretačku snagu koju ima. Ukazao je na uspjeh osnivača svih velikih kompanija, njihovu međusobnu saradnju i značajne karakteristike. Zaključio je da se mora doživjeti neuspjeh u nekom momentu, kako bi preduzetnik konačno uspio u razvoju svojih poduhvata.

Pored toga, profesor Baynazoğlu istakao je značaj programa razmjene za studente, te im preporučio da u toku studija iskoriste prilike koje međunarodna saradnja nudi.

Predavanje je održano u okviru predmeta Međunarodna ekonomija, a studenti četvrte godine su se uključili u interaktivnu diskusiju, što ukazuje na aktuelnost i značaj teme.

Nakon predavanja profesor Baynazoğlu je imao sastanak sa prodekanom za međunarodnu saradnju prof. dr Bobanom Melovićem, na kojem su razmotrene mogućnosti uspostavljanja dalje univerzitetske saradnje.

 

 

Broj posjeta : 576