Stipendije Vlade NR Kine 2021/2022.
Stipendije Vlade NR Kine 2021/2022.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je otvoren konkurs za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2021/2022. godinu.

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove.

Zbog velike konkurencije za ove stipendije, Ambasada NR Kine u Podgorici sugeriše zainteresovanim kandidatima da istovremeno traže programe finansiranja kineskih univerziteta na njihovim vebsajtovima. Sugerišu im da sa njima što prije uspostave kontakt.

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije. Više informacija o tome zainteresovani mogu pronaći na internet adresi: http://www.csc.edu.cn/studyinchina ili www.campuschina.org .

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati bi trebalo:

- da su državljani Crne Gore i da su dobrog zdravlja;
- da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za osnovne studije;
- da posjeduju diplomu završenih osnovnih studija, u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;
- da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe;
- da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;
- da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske programe, u starosnoj dobi ispod 50 godina.

Potrebna dokumentacija

*Neophodna je i papirna i digitalna dokumentacija. Papirna dokumentacija služi samo za provjeru valjanosti, dok će SAMO digitalno podnijeta dokumentacija poslužiti kao konačna i valjana tokom procedure apliciranja. Ukoliko neki kandidat podnese papirnu dokumentaciju koja se razlikuje od digitalno podnijete, samo će digitalna forma ući u proces apliciranja. Na primjer, ako kandidat podnese papirnu verziju “Pre-Admission letter”-a uz papirnu dokumentaciju, a ne podnese online digitalnu (skenirano) verziju “Pre-Admission letter”-a tokom procesa aplikacije, njegovo/njeno “Pre-admission letter” se neće smatrati kao dio aplikacione dokumentacije.

*Sva postavljena (upload) prateća dokumentacija mora biti jasna, autentična i valjana. Kandidatima se preporučuje da koriste profesionalne uređaje za skeniranje dokumentacije. Kandidati će snositi posljedice izazvane, nejasnim, ili materijalima koje nije moguće identifikovati.

a) Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://studyinchina.csc.edu.cn/
b) Kopija pasoša: kandidat mora podnijeti čitko skeniranu kopiju pasoša čija je validnost duža od 1. marta 2022. godine. Ukoliko validnost postojećeg pasoša ne zadovoljava zahtjeve, mole se kandidati da izvade novi pasoš prije podnošenja aplikacije. Kandidati koji ne mogu izvaditi novi pasoš prije podnošenja aplikacije, zbog objektivnih razloga, uz saglasnost Ambasade NR Kine u Crnoj Gori, mogu podnijeti skeniranu kopiju identifikacionog uvjerenja, ili zvaničnu dokumentaciju koja sadrži puno ime i prezime kandidata (na latinici), pol, nacionalnost, datum rođenja i ostale informacije.
c) NOTARSKI ovjerena Diploma o najvišem stečenom stepenu obrazovanja: kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz svog fakulteta o svom trenutnom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na kineskom, ili engleskom jeziku, SA OVJEROM OD NOTARA;
d) Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti NOTARSKI ovjereni prevod na kineskom ili engleskom jeziku;
e) Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za osnovne studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);
f) Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;
g) Od kandidata za studije u oblasti muzike očekuje se da podnesu svoje radove i uploduje online. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju da svoje radove podnesu i uploaduju online, što uključuje dva crteža, dvije slike u boji i još neka druga dva rada;
h) Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim zakonskim starateljima u Kini;
i) Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu fotokopiju Formulara o ljekarskom pregledu za strance, odštampanog s obije strane jednog lista, na engleskom jeziku. Original ljekarskog uvjerenja kandidat zadržava za sebe.

Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz Formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati, ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije s pečatom, nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, imajući u vidu da je njihova validnost samo 6 mjeseci;

Ukoliko to posjeduju, kandidati se mole da podnesu i sljedeće:

j) “Pred-prihvatno pismo” (“Pre-admission letter”) od odgovarajućeg kineskog univerziteta. POSJEDOVANJE “PRED-PRIHVATNOG PISMA” ZNATNO ĆE POVEĆATI MOGUĆNOST DOBIJANJA STIPENDIJE. Kandidatima se savjetuje da kontaktiraju kineske univerzitete za koje namjeravaju da apliciraju i dobiju, podnesu i postave (upload) “Pre-admission letter” prije isteka roka za apliciranje.
k) Sertifikat o nivou znanja engleskog jezika: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi-Chinese Proficiency Test), IELTS ili TOEFL izvještaj.


Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranicama: http://www.csc.edu.cn/studyinchina  ili www.campuschina.org 

Ovdje se mogu preuzeti:

1. Chinese Government Scholarship Application Requirements; Application Requirements.pdf
2. Instructions for Chinese Government Scholarship Application System (for applicants); Application System Instructions.pdf
3. Foreigner Physical Examination Form. Foreigner Physical Examination Form.pdf

Napomena:

Prijavljivanje se obavlja online, u skladu sa datim instrukcijama, uz obavezno dostavljanje navedena dokumentacije, u jednom primjerku, na sljedeću adresu, najkasnije do ponedjeljka, 15. februara 2021. godine

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Ul. Vaka Đurovića b.b.
Kancelarija br. 3

81000 Podgorica
Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta: Lidija Ercegović.
E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me ; tel.: 020 410 189.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.