Filozofski fakultet

Nova objava - 30.05.2017 00:32
Članovi Instituta za pedagoška istraživanja učestvovali su 26. i 27. maja 2017. godine u radu značajne međunarodne naučne konferencije, održane u Aranđelovcu. Konferencija je nazvana Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi, a pored Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u organizaciji je učestvovalo još sedam važnih ustanova (fakulteta i istraživačkih instituta) iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Rumunije i časopis Inovacije u nastavi. Ovo je bila izuzetno dobra prilika za razmjenu ideja i iskustava, za diskusije o najaktuelnijim nastavnim pitanjima. Prezentovana su i diskutovana značajna empirijska istraživanja. Naši predstavnici izlagali su rezultate istraživanja o nekim aspektima:

  • integrisanog pristupa u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (prof. dr Veselin Mićanović i prof. dr Tatjana Novović),
  • koncepcijskim i razvojnim pitanjima kurikuluma za predškolstvo (mr Milica Jelić i prof. dr Vučina Zorić),
  • inkluzivne prakse u predškolstvu (prof. dr Tatjana Novović i prof. dr Veselin Mićanović),
  • nužnosti opremanja učionica savremenim medijima u cilju podizanja kvaliteta nastave PPD-a (dr Mirko Đukanović),
  • obrazovno-tehnološke kompetentnosti nastavnika (prof. dr Nikola Mijanović),
  • poučavanja i usvajanja čitalačke pismenosti u mlađim osnovnoškolskim razredima (doc. dr Dijana Vučković),
  • motivacije učenika za pisano stvaralaštvo (doc. dr Dušanka Popović).

Prezentovana empirijska istraživanja rađena su u crnogorskim predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama ili su se bavila analizom odgovarajuće pedagoške dokumentacije u Crnoj Gori. Sve diskusije bile su komparativnog karaktera.