Filozofski fakultet

Naučni skup u Vršcu
Saradnik Instituta za pedagoška istraživanja, prof. dr Nikola Mijanović, učestvovao je 30. juna 2017. u Vršcu na međunarodnom naučnom skupu Darovitost i kreativni pristupi učenju, sa radom pod nazivom Teorijsko određenje, otkrivanje i identifikovanje darovitih učenika.