Fakultet likovnih umjetnosti

Sastanak SPGD
Sastanak SPGD u vezi pripreme AFM NK i dogovora oko ekskurzije u NK u četvrtak 24. 5. u 12h.

Smrt fašizmu!