Prirodno-matematički fakultet

REZULTATI TESTA IZ ENGLESKOG
REZULTATI TESTA IZ ENGLESKOG

 

Babić Nevena                                   59/60                   98%

Muratović Amar                                53/60                   88%

Perović Milo                                      47/60                   78%

Mrkajić Anastasija                            45/60                   75%

Stanić Emilija                                   43/60                   72%

Nenadović Milena                              42/60                   70%

Matović Tatjana                                36/60                   60%

Vučinić Marina                                 31/60                   52%

Krlović Nikolina                                27/60                   45%

Ralević Tamara                                23/60                   38%

Obradović Dragana                           22/60                   37%

Broj posjeta : 438