Prirodno-matematički fakultet, 30.09.2020

PRIJAVA STUDENATA I GODINEMolim studente koji nisu stalno nastanjeni u Podgorici i planiraju da putuju na nastavu (predavanja, vježbe) iz grada u kome su stalno nastanjeni, da se putem maila (danka.petrovic@t-com.me) obrate rukovodiocu Studijskog programa.

Prijava se vrši u cilju organizovanja grupa, tako da studentima koji putuju bude omogućena veća pauza između vježbi (koje će se odžavati u prostoijama fakulteta) i predavanja (koja će se dominantno održavati online). U skladu sa tim, biće objavljan novi raspored grupa tokom vikenda. U petak studenti dolaze na vježbe po već istaknutom rasporedu, izuzimajući 2 studentkinje koje su tražile premještanje iz grupe u grupu - one mogu doći sa studentima grupe u koju su tražila da budu premještene. 

Broj posjeta : 509