Ekonomski fakultet

Obavještenje o uplati I rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021.
Obavještavaju se studenti (osnovnih, specijalističkih, magistarskih studija) da su dužni da uplate PRVU ratu školarine za LJETNJI semestar 2020/2021 studijske godine,  najkasnije do 15. februara 2021.

Plaćanje naknade za studiranje za ljetnji semestar odobrava se u

3 rate:

Prva rata:        do 15.02.2021. godine

Druga rata:     do 15.04.2021. godine

Teća rata:        do 01.06 .2021. godine

Dokaz o uplati možete dostaviti studentskoj službi svakim radnim danom od 9 do 13 časova ili  poslati mail-om na adresu:

studentskasluzbaef@ucg.ac.me      ili

tatjanav@ucg.ac.me

Uplatnice  moraju biti poslate u attach-u kao prilog, kako bismo bili u mogućnosti da ih odštampamo i evidentiramo.

U mail-u obavezno naznačiti:

  • Ime i prezime
  • Broj indeksa i
  • Studijski program - ekonomija ili menadžment

Nakon poslate uplatnice, studenti će dobiti potvrdu prijema mail-a.

Studenti, koji izmire školarinu za LJETNJI  semestar i dostave dokaz o uplati, stiču pravo da polažu kolokvijume i ispite.

VAŽNA NAPOMENA!

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na UPLATNICI u banci unesu i svoj JEDINSTVENI KOD (JSK), koji se nalazi na Prijavnom listu.

Uplatnice bez unešenog JSK neće biti validne.

Broj posjeta : 160