Ekonomski fakultet, 20.09.2018

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2018/19.GODINUKONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

ZA STUDIJSKU 2018/19.GODINU

 

100 MJESTA NA STUDIJSKOM PROGRAMU MENADŽMENT

 

Prijave na konkurs predaju se 21. 24. septembra 2018. godine u periodu od 09-12h, kancelarija 014.

 

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Obrazac prijavnog formulara za upis možete preuzeti u kancelariji 014 ili na sajtu.

Kandidati koji su u toku studija izvršili prepis, dužni su da prilože i dokaz o ukupnom trajanju studija.

Tekst konkursa dat je u nastavku.

Dokumenti