Ekonomski fakultet

OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA
Studenti prethodnih generacija specijalističkih studija koji nijesu položili sve ispite i žele da u studijskoj 2017/18. godini polažu zaostale ispite, treba da izvrše obnovu kredita

 U suprotnom, neće moći da polažu zaostale ispite u  studijskoj 2017/18. godini. 

Obnova kredita se može obaviti u periodu 25.-29.09.2017. godine na šalteru studentske službe u terminu 09-13 i 16-18h. 

Za obnovu kredita potrebno je predati:

  1. indeks,
  2. uplatnicu na odgovarajući iznos (broj kredita x 33,33 eura). 

Sve uplate izvršiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta u Podgorici: 

510-131-35