Odbrana magistarskog rada Ognjena Jovovića
UNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

   

                                                        O B A V J E Š T E NJ E

  

  Ognjen Jovović  javno će braniti magistarski rad Komparativno razumijevanje problema priznanja     u komunitarizmu Čarlsa Tejlora i liberalizmu Džona Rolsa , pred Komisijom u sastavu:

  

  1. Prof. dr Savo Laušević, Filozofski fakultet Nikšić
  2. Doc. dr Drago Perović, Filozofski fakultet Nikšić
  3. Doc. dr Dušan Krcunović, Filozofski fakultet Nikšić

  

Javna odbrana obaviće se 06. 06. 2017.  godine u 14 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.