Ekonomski fakultet, 03.07.2018

Magistarski rad na uvidu javnosti kandidata Dragane ŽujovićSTUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Dragana žujović

DOSIJE BROJ M 13/77

 URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

     " UTICAJ REVIZIJE PRAVILNOSTI KORIŠĆENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA FUKCIONISANJE ORGANA JAVNE UPRAVE CRNE GORE "

Mentor : Prof. dr Ana Lalević - Filipović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  ODJELJKU BIBLIOTEKE  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

15 dana, od 03.07. 2018.  DO 19.07. 2018. GODINE

Eventaulne primjedbe na magistarski rad dostaviti BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 03.07.2018. GODINE