Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu
Možete pogledati spiskove  studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu  do  1. juna 2020. godine, shodno Odluci Upravnog odbora UCG.

Studenti  koji nijesu izmirili školarinu ne nalaze se na spiskovima predmeta za junski ispitni rok.

Za sve potrebne informacije:

020/241-450 kontakt telefon studentske službe

067/391-509

Email: tatjanav@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 310