Filozofski fakultet, 03.05.2017

Izdavačka djelatnostČasopis Sociološka luča rezultat je, prije svega, razvoja sociološke i uopšte društvene misli u Crnoj Gori, a zatim i potreba i rada aktera koji su učestvovali u njegovj realizaciji. Časopis je registrovan 16. 10. 2006. godine kod Centralne narodne biblioteke „Đurđe Crnojević“ i tako zvanično uveden u međunarodnu bazu serijskih publikacija, pod brojem ISSN 1800-6167, kao časopis za sociologiju, socijalnu antropologiju, socijalnu demografiju i socijalnu psihologiju. Časopis izdaju Filozofski fakultet u Nikšiću, Studijski program za sociologiju, Institut za sociologiju i psihologiju i Društvo sociologa Crne Gore. Časopis je započeo sa objavljivanjem 2007. godine  i od tada redovno izlazi dva puta godišnje.

            Tematska struktura naučnih i stručnih radova koji se nalaze u dosadašnjih devet brojeva časopisa dominantno pokriva tematiku naučnih disciplina kojom se časopis bavi, ali je redakcijski i uređivački pristup otvoren i za priloge interdisciplinarnog karaktera (npr. psihologija, politologija, filozofija) što je ne samo trend nego i neophodnost u društvenim naukama. Neke od najzastupljenijih tema vezane su za pitanja:

 • Društvenog razvoja (tranzicija, svojinska transformacija, preduzetništvo, socijalna isključenost, fenomen kompetitivnosti, socijalni kapital)
 • Vezana za kulturu (kulturni identitet, estetiku, sistem vrijednosti, sport, kič, kultura turizma)
 • Iz svakodnevnog života (slobodno vrijeme, dokolica, masovna i potrošačka kultura)
 • Religijskog života (privrednu etiku, revitalizaciju religije, sekularizaciju, religijski dijalog, pravoslavlje na Balkanu, hrišćansko poimanje vremena)
 • Roda i rodnih odnosa (rodna perspektiva jezika, rodni balans, crnogorska mistika)
 • Iz socijalne psihologije i psihologije (nesvjesno i socijalna kognicija, socijalna neuronauka, delinkvencija, narkomanija, narcizam)
 • Institucionalnog razvoja sociološke misli (nastava sociologije, udžbenici sociologije, sociologije obrazovanja, razvoja univerziteta)
 • Položaja i adaptacije RAE populacije u Crnoj Gori;
 • Medija (pristup informacijama, političkih kampanja, medijske globalizacije)
 • Iz metodologije (o mjerenju i testiranju, telefonskim anketama)
 • Stanovanja i života na selu

Redakciju časopisa Sociološka luča sačinjava 13 članova, od kojih je 6 iz Crne Gore, a 7 iz inostranstva (po jedan iz SAD, Rusije, Bugarske, Srbije, BiH i Hrvatske). Takav sastav redakcije, kao i njegova redovna međunarodna distribucija, sa rezimeima na stranom jeziku, sa registracijom u međunarodnoj bazi podataka EBSCO, časopisu daje međunarodni karakter i autorima veliki broj bodova potrebnih za izbor u naučna zvanja.

Prateći izdavačke trendove u nauci ukazala se potreba da časopis dobije i svoju elektronsku promociju u vidu web sitea, pa je u novembru 2007. godine sa radom započeo web site časopisa na adresi www.socioloskaluca.ac.mePrezentacija je 23.03. 2010. od ISSN centra Crne Gore dobila oznaku ISSN 1800-8232, čime je ušla u međunarodnu bazu elektronskih serijskih publikacija čije je sjedište u Parizu. Na sajtu prezentacije se pored osnovnih informacija o časopisu i redakciji nalazi obimna arhiva svih socioloških tekstova objavljenih u ranijem časopisu za filozofiju i sociologiju Luča, kao i do sada izašli brojevi Sociološke Luče. U toku 2009. godine prezentaciji je dodata stranica na kojoj se nalaze tekstovi na engleskom jeziku objavljeni u časopisu, da bi posjetioci koji koriste engleski jezik mogli lakše da pristupe tim tekstovima.

U izdanju Filozofskog fakulteta i Instituta za sociologiju i psihologiju iz štampe su izašle sljedeće publikacije:

 • Slobodan Vukićević – Sociolokulturna adaptacija RAE populacije, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2008.
 • Slobodan Vukićević – Sociologija turizma, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2008.
 • Nataša Krivokapić – Teorijski pristupi slobodnom vremenu, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2008.
 • Jelena Radulović – Rodna ravnopravnost i zdravlje žena u Crnoj Gori, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, 2009.
 • Tatjana Vujović - Od žrtve do delikventa, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2009.
 • Svetlana Zečević i Nataša Krivokapić (ur.) - Rod, identitet i kultura, Filozofski fakultet Nikšić, 2010.
 • Sonja Mijušković- Društvena pokretljivost u Crnoj Gori, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2010.
 • Ratko R. Božović – Prirodnost sela, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju, 2010.
 • Ćeranić Goran – Sociološka analiza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989-2000), Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju u psihologiju, 2011.
 • Jelena Radulović i Agima Ljajević- Gender Equality, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju i psihologiju, 2011.
 • Slobodan Vukićević – Ontološke iracionalnosti savremenog svijeta, 2011.
 • Vukićević, S. (ur.), Demografski populacioni problemi u Crnoj GoriDruštvo, porodica, pojedinac, CANU, 2012.
 • Slobodan Vukićević – Sociologija novog ključa, 2013.
 • Ratko Dunđerović i Jelena Mašnić-Motiv postignuća u organizacijama, Filozofski fakultet Nikšić, Institut za sociologiju i psihologiju, 2013.
 • Vukićević, S. (ur.) - Постсоциализм (Черногория-Россия 1990-2015). Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова Социологический факультет / Институт социологии и психологии Филозофский факультет Черногории.
 • Svirčić-Gotovac, A., Šarović, R. (ur.) - Tranzicijska preobrazba glavnih gradova Zagreba i Podgorice kao sustava naselja, Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016.