Filozofski fakultet

Predavanja prof. dr Nemanje Đukića
Predavanja prof. dr Nemanje Đukića

 

U okviru Ceepus programa koji podrazumijeva mobilnost nastavnog kadra, na Filozofskom fakultetu – Studijskom programu za sociologiju, gostovao je prof. dr Nemanja Đukić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci. Tim povodom, profesor Đukić je održao tri zapažena predavanja iz domena sociologije filma (Film i identitet), biopolitike (Tri teze o biopolitici / Agenda 21, Feminizam i Vakcinacija) i geopolitike (Religijske pretpostavke geopolitike). Naznačena tematska područja referiraju o „egzistenciji postmodernizma“ kao epohalnog stanja koje se manifestuje u dominantnim porecima simulakruma, sofisticiranoj instrumentalizaciji čovjeka i buđenju „usnulih mitova“ koji daju snagu hegemonističkim pretendentima, što je prof. Đukić na inventivan i ilustrativan način predstavio u okviru predviđenih časova predavanja.     

Broj posjeta : 1028