Elektrotehnički fakultet

Obavještenje iz predmeta Administriranje računarskih sistema (studenti po starom programu)
Zbog promjena u nastavnom planu i programu, nastava iz predmeta Administriranje računarskih sistema neće biti organizovana u školskoj 2018/19 godini. Za studente koji nijesu položili pomenuti predmet biće organizovane konsultacije i ispitni rokovi.

Materijali sa predavanja i vježbi iz ARS-a su dostupni na sistemu za online učenje:

http://e-learning.ac.me/moodle/

Studenti treba da kreiraju naloge kako bi redovno radili domaće zadatke (na nedjeljnom nivou). Šifra kursa je ARS2019.

Prvi kolokvijum obuhvata gradivo koji se odnosi na Windows OS , dok drugi kolokvijum obuhvata gradivo iz Linuxa.

Prvi kolokvijum biće održan osme nedjelje, drugi kolokvijum četranaeste nedjelje, a popravni kolokvijum petnaeste nedjelje nastave.

Sve dodatne informacije o polaganju ispita biće dostupne na Moodle LMS-u.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.