Elektrotehnički fakultet, 06.05.2019

Termin završnog ispita iz Računarskih mreža i komunikacijaNa zahtjev studenata, završni ispit iz Računarskih mreža i komunikacija, za studente koji studiraju po starom programu, će biti održan u srijedu, 15. maja, u računarskoj Sali L2, sa početkom u 15.00h.

Studenti su obavezni da na ispit ponesu indeks, ili neki drugi identifiklacioni dokument.

Broj posjeta : 475