Medicinski fakultet, 08.04.2019

Predavanja iz BiofarmacijePredavanja iz Biofarmacije (blok nastava), održaće se 09.04.2019.god. u sl.10 Medicinskog fakulteta, sa početkom u 10,30h