Ekonomski fakultet, 13.02.2019

Dogovorni čas na predmetu Sport će se održati 18.02. sa početkom u 18:20 sati u sali SuterenDOGOVORNI ČAS NA PREDMETU SPORT ĆE SE ODRŽATI 18.02. SA POČETKOM U 18:20 SATI U SALI U SUTERENU.