Prirodno-matematički fakultet

Magistarske studije - Dogovorni čas
Dogovorni čas za studente koji su ove godine upisali Magistarske studije na smjeru Matematika  i računarske nauke održaće se u četvrtak, 11. 10. 2018. godine sa početkom u 18 časova u sali 207.