Filozofski fakultet, 15.06.2017

Važno je znati ...  • Studijski program za pedagogiju intenzivno radi na tome da studentima i nastavnom kadru omogući studijski boravak na nekom od prestižnih evropskih univerziteta.
  • Studenti Studijskog programa za pedagogiju imaju mogućnost boravka na drugim Univerzitetima u Evropi. Do sada su realizovani boravci studenata u trajanju od jednog semestra na Univerzitetu Jyväskylä , Finska i Univerzitetu Maribor, Slovenija.
  • Na Studijskom programu za pedagogiju u Nikšiću na razmjeni su bile dvije studentkinje sa Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Skoplju.
  • Razvoj ovog studijskog programa u budućnosti podrazumijeva još veće intenziviranje razmjene studenata i nastavnog osoblja na regionalnom i internacionalnom nivou.