Prirodno-matematički fakultet, 26.09.2018

Literatura iz Aktuarske matematikeLinkovi na kojima se može naći literatura za predmet "Aktuarska matematika" (teži materijal):

 

Udžbenik iz Aktuarske matematike II:

http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/am.pdf

Zbirka zadataka iz Aktuarske matematike II:

http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/am-z.pdf

 

Udžbenik iz Stohastičkog modeliranja:

http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/sm.pdf

Zbirka zadataka iz Stohastičkog modeiranja:

http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/sm-z.pdf

 

Preporučuje se studentima da kratko pregledaju materijal kako bi naredne sedmice u dogovoru sa profesorom izabrali teme i poglavlja na kojima će raditi.