Prirodno-matematički fakultet, 19.11.2018

Odbrana seminarskog 03.XIIStudenti

Snežana Nikčević braniće seminarski rad 03.12.2018 u 16.15

Marija Ćosović braniće seminarski rad 03.12.2018 u 16.30

Vinka Damjanović braniće seminarski rad 03.12.2018 u 16.45

nakon čega će biti regularni časovi. P

ravila za odbranu i prisustvo su ista kao i u prethodnom terminu.

 

PREDMETNI NASTAVNIK