Elektrotehnički fakultet, 21.06.2017

Članovi grupe