Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 03.02.2018

Saradnja sa West University of Timisoara, RumunijaX

U periodu 15.01 - 19.01. 2018. g. prof. dr Andriela Vitić Ćetković boravila je  na West University of Timisoara - Temišvar, Rumunija u okviru Erasmus trening programa. Tokom posjete, organizovano je nekoliko sastanaka sa savjetnikom rektora i menadžmentom Centra za međunarodnu saradnju.  Dogovorena je buduća saradnja u oblasti nastave i nauke  sa Fakultetom za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Direktan rezultat posjete je i činjenica da će od školske 2018/2019. godine studentima osnovnih studija i magistarskih studija, kao i akademskom i administrativnom osoblju FTH Kotor biti omogućeno da  apliciraju za Erasmus+ stipendije i na ovom  Univerzitetu.