Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 15.05.2018

Najava gostujućeg predavanjaX
Obavještavaju se studenti i akademsko osoblje da će Mr Marina Barkiđija Sotošek sa Fakulteta za menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Opatiji  održati gostujuće predavanje iz oblasti Poslovnog turizma 14.05.2018.g. u 13h (učionica 101 ili 102 zavisno od raspoloživosti). Mr Barkiđija Sotošek boravi na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo od 14.05.2018. do 18.05.2018. u okviru Erasmus programa za mobilnost  akademskog osoblja.