Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkursi za Erasmus stipendije za studente, nastavno i adminstrativno osoblje na Univerzitetima u Finskoj, Poljskoj, Španiji, Bugarskoj i Turskoj
Konkurs za Erasmus stipendije za studente, akademsko i administrativno osoblje za Univerzitete u Finskoj, Poljskoj, Španiji, Bugarskoj i Turskoj

 

Obavještavaju se studenti, akademsko i administratitvno osoblje da je raspisan konkurs za Erasmus stipendije za Finsku, Poljsku, Španiju, Bugarsku i Tursku za sljedeću školsku godinu.

 

- Stipendije za  LAB  Univerzitet primijenjenih nauka u Finskoj:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87317-konkurs-za-lab-univerzitet-finska-turizam-rok-12-oktobar-2020

- Stipendije  za Univerzitet u Sćećinu u Poljskoj :

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87368-konkurs-za-univerzitet-u-scecinu-poljska-vise-oblasti-rok-12-oktobar-2020

- Stipendije  za Univerzitet u Kadizu u Španiji (samo studenti):

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87545-konkurs-za-univerzitet-u-kadizu-sve-oblasti-rok-12-oktobar-2020

- Stipendije  za Univerzitet u Granadi u Španiji:  

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87312-konkurs-za-univerzitet-u-granadi-sve-oblasti-rok-12-oktobar-2020

 - Stipendije za  Ekonomski Univerzitet u Varni u Bugarskoj:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87321-konkurs-za-univerzitet-u-varni-bugarska-rok-12-oktobar-2020

- Stipendije za Sivas Cumhuriyet Univerzitet u Turskoj:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87303-konkurs-za-sivas-cumhuriyet-univerzitet-turska-sve-jedinice-rok-12-oktobar-2020

 

Rok za prijavu je 12. oktobar  2020. 

 

Prof. dr Andriela Vitić Ćetković,

Prodekan za međunarodnu saradnju

Broj posjeta : 355