Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Studijski boravak mr Mijane Matošević Radić sa Univerziteta u Splitu na FTH Kotor
Mr  Mijana  Matošević  Radić, predavač sa  sa  Univerziteta u Splitu boraviće u okviru Erasmus trening stipendije  na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Kotor od 07.05.2018.g. do 11.05.2018.

„