Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici
Obavjestavaju se studenti,  profesori i administrativno osoblje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo da mogu aplicirati za  Erasmus stipendije Univerziteta u Nici. Mobilnost se odnosi  sljedeći, ljetnji semestar 2017/2018. godine. Rok za aplikaciju je 23.09.2017.

 Link na kome možete  ovaj, kao i naredne Erasmus konkurse je sljedeći:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6487-erasmus-konkursi

 

Prodekan za medjunarodnu saradnju,

 

prof. dr Andriela Vitić Ćetković