Ekonomski fakultet, 28.11.2018

Obavještenje za studente II godine  - generacija 2017 -Studenti  generacije 2017 koji su studijske 2018/2019 upisali redovno II godinu studija , a uplatili školarinu za prenesene predmete sa prve godine, treba da podnesu molbu za povracaj novca Komisiji za nastavna pitanja.

Molba se predaje arhivi fakulteta.

Na molbu obavezno upisati lični broj žiro računa.