Ekonomski fakultet, 22.01.2019

Obavještenje o preuzimanju diplomaX

Studenti osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta, koji su završili studije do 01. januara 2018. godine, su dužni da podignu diplomu i dodatak diplome (supplment).

Uvjerenje koje je preuzeto je  privremenog karaktera i važi samo do trenutka izrade diplome. Znači, izradom diplome uvjerenje je prestalo da važi.

Diplome se nalaze u studentskoj službi Fakulteta i mogu se podići svakim radnim danom od 9 do 18 časova.

Studenti koji su završili studije od 01. jula 2013. godine uplaćuju za diplomu i dodatak diplome na  žiro račun Ekonomskog fakulteta kod CKB 510-131-35 i to:

  • 30 eura za osnovne studije,
  • 35 eura za specijalističke i magistarske studije.