Ekonomski fakultet, 27.03.2019

Školarina za ljetnji semestar studijske 2018/2019.Obavještavaju se studenti da su u obavezi da uplate drugi dio školarine za ljetnji semestar studijske 2018/2019 najkasnije do 15. aprila 2019. godine,

Do navedenog termina školarina mora biti u cjelosti izmirena, kako bi se steklo pravo polaganja kolokvijuma i završnih ispita.

Dokaz o uplati predati studentskoj službi Fakulteta u periodu od 9 do 13   i    od 16 do 18 časova.

VAŽNA NAPOMENA

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na UPLATNICI u banci unesu i svoj jedinstveni kod JSK, koji se nalazi na Prijavnom  listu.